Hotline

0901 606 565

0

Máy Lạnh Âm Trần

Máy lạnh Daikin FCNQ13MV1 âm trần 1.5 hp

FCNQ13MV1

Máy lạnh 1.5 ngựa (1.5 HP)

Máy lạnh Daikin FCNQ13MV1 1.5Hp âm trần Cassette được thiết...

18,200,000 VNĐ

Máy lạnh Daikin FCNQ21MV1 âm trần 2.5hp

FCNQ21MV1

Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)

Máy lạnh Daikin FCNQ21MV1 2.5Hp âm trần Cassette được thiết...

28,250,000 VNĐ

Máy lạnh Daikin FCNQ18MV1 âm trần 2 hp

FCNQ18MV1

Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)

Máy lạnh Daikin FCNQ18MV1 công suất 2Hp âm trần Cassette được...

23,300,000 VNĐ

Máy lạnh Daikin FCNQ26MV1 âm trần 3hp

FCNQ26MV1

Máy lạnh 3 ngựa (3HP)

Máy lạnh Daikin FCNQ26MV1 công suất 3 ngựa âm trần Máy lạnh...

30,950,000 VNĐ
 Máy lạnh âm trần Toshiba  3 Hp inverter RAV-SE801UP

Máy lạnh Reetech RGT30 âm trần 3.5 HP

RGT30

Máy lạnh 3.5 ngựa (3.5 HP)
27,950,000 VNĐ

Máy Lạnh Âm Trần Reetech Inverter 6.5 Hp RGTV60

RGTV60

Máy lạnh 6.5 Ngựa (6.5 HP)
42,550,000 VNĐ

Máy Lạnh Âm Trần Reetech Inverter 2.5 Hp RGTV24

RGTV24

Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
23,300,000 VNĐ

Máy Lạnh Âm Trần Reetech Inverter 5.5 Hp RGTV48

RGTV48

Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5HP)
34,800,000 VNĐ

Máy lạnh Reetech 6.5 hp RGT60 âm trần

RGT60

Máy lạnh 6.5 Ngựa (6.5 HP)
39,100,000 VNĐ

Máy lạnh Reetech RGT24 âm trần 2.5 HP

RGT24

Máy lạnh 2.5 ngựa (2.5 HP)
22,250,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18 2HP

RGT18

Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
18,200,000 VNĐ

Máy lạnh Reetech RGT36 âm trần 4HP

RGT36

Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
30,900,000 VNĐ

Máy lạnh Reetech RGT48 âm trần 5.5HP

RGT48

Máy lạnh 5.5 ngựa (5.5HP)
32,950,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11

CC-18TL11

Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
15,500,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11

CC-28TL11

Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
20,000,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11

CC-36TL11

Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
25,000,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL11

CC-50TL11

Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
37,200,000 VNĐ

Máy Lạnh Âm Trần Dairry 5 Hp C-DR48KC

C-DR50KC

Máy lạnh 5 ngựa (5HP)
30,100,000 VNĐ

Máy Lạnh Âm Trần Dairry 4 Hp C-DR36KC

C-DR36KC

Máy lạnh 4 ngựa (4HP)
26,100,000 VNĐ

Máy Lạnh Âm Trần Dairry 3 Hp C-DR28KC

C-DR28KC

Máy lạnh 3 ngựa (3HP)
19,700,000 VNĐ

Máy Lạnh Âm Trần Dairry 2 Hp C-DR18KC

C-DR18KC

Máy lạnh 2 ngựa (2 HP)
15,700,000 VNĐ